Terminal Dweller $1650
Terminal Dweller $1650

Oil on Canvas 2008 29.5"x 36"

Phantom Carters (SOLD)
Phantom Carters (SOLD)

Oil on Canvas 2009 36"x 48" $4000

Melting Time $1650
Melting Time $1650

Oil on Canvas 2009 29.5 x 39"

Campbell Street Terrigal (SOLD)
Campbell Street Terrigal (SOLD)

Oil on Canvas 2012. $1200

Broken Station Revesby $800 (SOLD)
Broken Station Revesby $800 (SOLD)

Oil on Canvas 2013 18"x 14" Print available same size $250

Lei Laan Sei $800 (Sold)
Lei Laan Sei $800 (Sold)

Oil on Canvas 2013 18" x 24"

Green Eyed Monster (SOLD)
Green Eyed Monster (SOLD)

Oil on Canvas 2011. $800

Got the Lot $1650
Got the Lot $1650

Oil on Canvas. 36" x 34"

Under Survey $800(SOLD)
Under Survey $800(SOLD)

Oil on Canvas 2011 24"x 36"